• • Ardgermeli, Öngerilmeli ve Çelik Köprü Projeleri
  • Ağır Yük Taşımacılığı için Köprü, Viyadük vs. Statik Hesap Raporları Hazırlanması 

  • Özel Köprü Projeleri (Dengeli Konsol Köprü, Gergin Eğik Askılı Köprü, Kemer Köprü vb.)

  • Altgeçit, Üstgeçit, Battı-Çıktı, Kavşak Köprüleri, Sanat yapıları vb.

  • Mimari Köprü Projeleri (Estetik Görünümlü Şehir İçi Yaya veya Taşıt Üstgeçit Projeleri vb.)

 • • Köy Yolu, İl Yolu, Devlet Yolu ve Otoyol Güzergah Tasarımları

  • Çok katlı veya Hemzemin Kavşak Projeleri

 • • Konvansiyonel Hat ve Hızlı Tren Güzergah Tasarımları

  • Hemzemin Geçitlerin Altgeçit veya Üstgeçit Olarak Projelendirilmesi

 • • Sığ ve Derin Temeller, Derin Kazılar, İstinat Duvarları, Şev Stabilite Analizleri, Oturma Analizleri
  Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Projeleri, Heyelan çözümleri, Sıvılaşma Tahkikleri,
  Tünel Dizaynı, Jeolojik ve Jeofizik Hizmetler konularında tasarım ve projelendirme hizmetleri

 • • Mimari Tasarımlar, Konsept Projeler, Uygulama Projeleri